ТВ Антена P-2845-F

Канал (freq.): UHF Ch. 21-69 (470-862 MHz)
Број на елементи: 28
Добивање на пасивна антена: 9,5 dB (i)
Активна добивка на антената: 24,5 dB (i)
F / B сооднос: 24 dB
Ширина на зракот: Хоризонтална 43-45 °; Вертикална 55-46 °
Антена должина: 106 см
Импеданса: 75 Ом
Наклон: 0 °
Монтирање на јарболот со надворешен дијаметар: 20-50 мм

Категорија:

Спецификација

Канал (freq.): UHF Ch. 21-69 (470-862 MHz)
Број на елементи: 28
Добивање на пасивна антена: 9,5 dB (i)
Активна добивка на антената: 24,5 dB (i)
F / B сооднос: 24 dB
Ширина на зракот: Хоризонтална 43-45 °; Вертикална 55-46 °
Антена должина: 106 см
Импеданса: 75 Ом
Наклон: 0 °
Монтирање на јарболот со надворешен дијаметар: 20-50 мм