Remington S1450

Безбедно заклучување
Променлива температура
температура од 215 степени
Време за загревање 30 секунди
Должина на кабелот (m) 1.8m
Индикатор за вклучување / исклучување
Идеални за патни димензии

Спецификација

Безбедно заклучување
Променлива температура
температура од 215 степени
Време за загревање 30 секунди
Должина на кабелот (m) 1.8m
Индикатор за вклучување / исклучување
Идеални за патни димензии
Висина на производот 3.0 cm
Ширина на производот 3.0 cm
Длабочина на производот 28.0 сm
Тежина на производот 0.336 cm
Аспарирана висина 3.0 cm
Склопена ширина 3.0 cm
Склопена длабочина 28 cm