Бензински тример MT 52

• Моќност: 1,45 kW
• Вртежи во минута: 10.000 rpm
• Косен дел со конец: 46 cm
• Косен дел со нож: 20 cm
• Тежина: 8,2 kg
• Дебелина на најлонскиот конец: 2.4 mm
• 2-такт. мотор (бензин 95 и масло двотактол) 4l./100 ml
• Зафатнина: 51.7 cm 3
• Во комплет со: глава за конец, метален нож и пила (циркулар) + 100 ml масло двотактол
• ГАРАНЦИЈА: 2 години

Категорија:

Спецификација

• Моќност: 1,45 kW
• Вртежи во минута: 10.000 rpm
• Косен дел со конец: 46 cm
• Косен дел со нож: 20 cm
• Тежина: 8,2 kg
• Дебелина на најлонскиот конец: 2.4 mm
• 2-такт. мотор (бензин 95 и масло двотактол) 4l./100 ml
• Зафатнина: 51.7 cm 3
• Во комплет со: глава за конец, метален нож и пила (циркулар) + 100 ml масло двотактол
• ГАРАНЦИЈА: 2 години