Max PM 3511

Моќност: 300W
Брзини: 5
Турбо функција
Два пара маталки
Копче за вадење на маталките

Категорија:

Спецификација

Моќност: 300W
Брзини: 5
Турбо функција
Два пара маталки
Копче за вадење на маталките