Max MS3566

Моќност: 300W
Брзини:5
Капацитет на садот: 2,5Л;
Турбо функција
Два пара маталки
Копче за вадење на маталките
Копче за безбедно одстранување на миксерот

Категорија:

Спецификација

Моќност: 300W
Брзини:5
Капацитет на садот: 2,5Л;
Турбо функција
Два пара маталки
Копче за вадење на маталките
Копче за безбедно одстранување на миксерот