Kumtel V6-22

• Црна витроцерамична стаклена површина
• 2 ќелија електричен + 2 ќелија гас
• 2900 W вкупна моќност
• Автоматско палење
• Поддршка за емајлирана тава
• НГ и ТНГ

Категорија:

Спецификација

• Црна витроцерамична стаклена површина
• 2 ќелија електричен + 2 ќелија гас
• 2900 W вкупна моќност
• Автоматско палење
• Поддршка за емајлирана тава
• НГ и ТНГ