KUMTEL KO 123

3 Горилници на плин
Емајлиран
Емајлирани горилници
Посебни плински прекидачи
Можност за употреба со Природен гас

Категорија:

Спецификација

3 Горилници на плин
Емајлиран
Емајлирани горилници
Посебни плински прекидачи
Можност за употреба со Природен гас