KONCAR PP 60.BLC5

Капацитет на перењето/Број на комплети : 12
Енергетска класа А+
Ефикасност за перењето A
Ефикасност на сушењето B
Број на температури: 4
Број на програми : 5
Димензии (VxŠxD): 85x60x60 cm
ЛЕД приказ на текот на програмот
ЛЕД приказ за дозирање : за сол и за средство за сјај
Повеќекратна заштита од излевање на водата
Можност за полувградување под работна плоча
Времетраење на стандарден програм: 150 минути
Потрошувачка -на годишно ниво: 231kWh /на циклус: 1,05 kWh
Потрошувачка на вода: 15 литри
Бучавост: 54 dB (re 1 pW)

Категорија:

Спецификација

Капацитет на перењето/Број на комплети : 12
Енергетска класа А+
Ефикасност за перењето A
Ефикасност на сушењето B
Број на температури: 4
Број на програми : 5
Димензии (VxŠxD): 85x60x60 cm
ЛЕД приказ на текот на програмот
ЛЕД приказ за дозирање : за сол и за средство за сјај
Повеќекратна заштита од излевање на водата
Можност за полувградување под работна плоча
Времетраење на стандарден програм: 150 минути
Потрошувачка -на годишно ниво: 231kWh /на циклус: 1,05 kWh
Потрошувачка на вода: 15 литри
Бучавост: 54 dB (re 1 pW)