Commo Compact 32

Капацитет: 32 kW
Димензии: 676 x 830 x 1506 mm
Пречник на димен отвор 100 mm
Загревање на вода 32 kW
Вода во казан 68 l
Потрошувачка на пелети мин/макс:2,13 / 7,14 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:33 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 70 kg
Волумен на загревање:528 m3
Површина на загревање:203 m2
Тежина 360

Спецификација

-обвивката и вратата на ложиштето изградени од квалитетен лим и заштитена со боја и лак отпорен на високи температури
-термичка изолација на вратата на ложиштето со вермикулит, како и дополнителна термичка изолација на самиот котелсо минерална волна го намалува степенот на одавање на топлинат и го зголемува степенот на искористливост на горивата
-ложиштето создадено од специјален гус,а котелот од наменски котловски лим
-неделно програмирање на работатат на шпоретот
-можност за работа на печката во 5 нивоа на моќност
-компонентите неопходни за функционирање на системот на греење се фабрички вградени во производот
-вградени сигурносени термостати
-системи за чистење кои дополнително го олеснуваат одржувањето на печката и овозможуваат веродостојно функционирање
-можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) и приклучување на систем за подно греење
***за да биде работата на котелот прилагодена на саканата собна температура задолжително е вградување на собен термостат