Alfa Term 27

Капацитет:27 kW
Димензии на шпоретот 900 x 600 x 850 mm
Димензии на рерна 330 x 440 x 260 mm
Пречник на димен отвор 150 mm
Загревање на простор 7 kW
Загревање на вода 20 kW
Вода во казан 25 l
Волумен на загревање 270 – 450 m3
Површина на загревање до 104-173 m2
Тежина 177 kg

Спецификација

-шпорет создаден од гусани и лимени делови кои се заштитени со боја, лак и емајл отпорен на висиоки температури
-котелот изграден од специјален котловски лим
-приклучување на оџак:странично или одозгора
-можност за избор на “лев“ или “десен“ шпорет
-готвење на целата површина на челичната плотна
-специjален клуч за отварање на вратата на ложиштето во случај на прегревање на ложиштето
-дополнителна сигурност – на шпоретот се вградени термометар кој ја мери температурата на водата во котелот и манометар кој го мери и покажува притисокот на водата во котелот
-подесувајќи го влезот на примарниот воздух во ложиштето со посебенрегулатор автоматски се регулара температурата на водата во котелот, а со тоа и моменталната моќ на котелот
-подесувајќи го снабдувањето со секундарен воздух со помошна посебен регулатор се обезбедува поефикасно согорување
-со регулаторот за снабдување на терцијален воздух се подесува согорувањето на несогорените материи, се активира во случај на користење на јаглен како гориво -двојно стакло на вратата на рерната со вграден термостат
-двојно стакло на вратата на рерната со вграден термометар
-две положби на гусаната решетката во ложиштето за работа на шпоретот лето и зима
-специјален отвор за чистење на внатрешноста на шпоретот
-челична плоча за готвење, постои можност да се потргне плочата и темелно да се исчисти