Alfa 90 Pelet

Капацитет: 8 kW
Димензии: 900 x 600 x 850 mm
Димензии на рерна 330 x 440 x 260 mm
Пречник на димен отвор 80 mm
Потрошувачка на пелети мин/макс:0,64 / 1,98 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:23 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 15 kg
Волумен на загревање:133 m3
Површина на загревање:51 m2
Тежина 141 кг

Категорија:

Спецификација

Капацитет: 8 kW
Димензии: 900 x 600 x 850 mm
Димензии на рерна 330 x 440 x 260 mm
Пречник на димен отвор 80 mm
Потрошувачка на пелети мин/макс:0,64 / 1,98 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:23 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 15 kg
Волумен на загревање:133 m3
Површина на загревање:51 m2
Тежина 141 кг