Alfa Luca 12

Капацитет: 12 kW
Димензии: 589 x 633 x 1109 mm
Пречник на димен отвор 80 mm
Потрошувачка на пелети мин/макс:0,5 / 2,7 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:28 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 14 kg
Волумен на загревање:200 m3
Површина на загревање:77 m2
Тежина 156 кг
Степен на искористеност:91 %

Категорија:

Спецификација

-Печка на пелет (дувалка) со современ дизајн
-Обвивката создадена од квалитетен лим, а вратата на ложиштето од челик. На предната страна на печката се наоѓа украсна хромирана лајсна. Сите видови на заштита се отпорни на високи температури
-Големо, керамичко стакло на вратата на ложиштето и видлив пламен кој допоплнително внесува топлина во Вашиот дом
-Комора за согорување на изградена од челичен лим, а ложиштето од гус со што се овозможува сигурно и долготрајно функционирање на производот
-Неделно програмирање на работатат на печката
-Можност за работа на печката во 5 нивоа на моќност
-Дополнителен вентилатор кој го издувува топлиот воздух во просторијата