Alfa 90H Dominant

Kапацитет 8kW
Димензии на рерна 460 x 440 x 260 mm
Пречник на димен отвор 120мм;
Волумен на загревање 133 m3
Површина на загревање до 51 m2
Димензии 900 x 600 x 850 mm
Тежина 125 kg;

Категорија:

Спецификација

Kапацитет 8kW
Димензии на рерна 460 x 440 x 260 mm
Пречник на димен отвор 120мм;
Волумен на загревање 133 m3
Површина на загревање до 51 m2
Димензии 900 x 600 x 850 mm
Тежина 125 kg;