Тв Антена Vivax UA-888

традиционален дизајн,
пресвртна форма,
висококвалитетен UHF прием,
VHF-прилагодлив дипол,
поврзување со DVB-T,
црна

Категорија:

Спецификација

традиционален дизајн,
пресвртна форма,
висококвалитетен UHF прием,
VHF-прилагодлив дипол,
поврзување со DVB-T,
црна