Глава за бензиски тример

• Шпулна за бензински тример
• Одговара на сите модели

Категорија:

Спецификација

• Шпулна за бензински тример
• Одговара на сите модели