Алатка- лопатка 626 B

Погодна за одржување цвеќиња
во саксии и помали жардињери
Потекло: Тајван

Категорија:

Спецификација

Погодна за одржување цвеќиња
во саксии и помали жардињери
Потекло: Тајван