Алатка- ашовче 626 C

• Погодна за одржување цвеќиња
во саксии и помали жардињери
• Потекло: Тајван

Категорија:

Спецификација

• Погодна за одржување цвеќиња
во саксии и помали жардињери
• Потекло: Тајван