Малку чекори до супер кредит!

Малку чекори до супер кредит!

Наменски кредити од Капитал Банка АД Скопје

  • Максимален износ е 150.000 МКД.
  • Рок на отплата до 24 месеци.
  • Единствен трошок за клиентот е 5% фиксна каматна стапка, која е дел од месечната рата.
  • Ратата на клиентот не смее да надминува ½ од платата.
  • Клиентот мора да биде редовно вработен или пензионер, со редовни примања. Максимална возраст е до 73 години до денот на доспевање на последната рата.
  • Клиентот не мора да има сметка во нашата Банка.
  • Целиот процес се завршува во Нашето продажно место.

Потребни документи

  • Лична карта
  • Извод од трансакциска сметка за последните три месеци (да се извади од Банка или доколку имате електронско банкарство да го изгенерирате).
  • Пензионер потребно е да достави последен пензиски чек (или опцинално извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци).

Без надоместок за администрација на кредитот.