УитеКредит

КАКО ДО НАЈБРЗИОТ И НАЈКОМФОРЕН КРЕДИТ

КАКО ДО СУПЕР БРЗ КРЕДИТ ВО САМО 2 ЧЕКОРИ:

1. Одлучете кои производи ги сакате во нашиот салон.
2. Апликацијата ја поднесуваме ние, ќе биде разгледана во истиот момент. Избраниот производ можете да го подигнете ВЕДНАШ по одобрувањето износ на кредитот:

Исплатата кон нас ја врши Иуте кредит, а месечните рати кон Иуте кредит ги подмирувате вие

Со Иуте кредит и Адарма Тоби до вашиот избор.

Износ на кредитот:3000 до 80.000 денари
Рок на отплата:18 месеци

Отплата:Еднакви месечни ануитети

Корисници:
-Физички лица – државјани на Република Македонија.
– Вработени со минимум една помината плата на трансакциона сметка.
– Невработени (студенти,земјоделци,хонорарци) со редовен приход по било кој основ (кирија,земјоделие,субвенции,хонорари,стипендии).
– Пензионери.
– Вработени задолжени со по еден кредит (Можност за аплицирање доколку редовно го плаќа постоечкиот кредит)
-Старосна граница од 20 до 68 години при доспевањето на последниот месец на отплата на кредитот;

Каматна стапка:9% годишно, фиксна

Без дополнителни трошоци за аплицирање.