Remington S3500

30 поставувања за топлина соодветни за сите типови на коса
Загревање 15 секунди
Температура од 230C
Долг вртлив кабел
функција авто затворена,
светски напон и панта брава
торбичка транспорт

Спецификација

30 поставувања за топлина соодветни за сите типови на коса
Загревање 15 секунди
Температура од 230C
Долг вртлив кабел
функција авто затворена,
светски напон и панта брава
торбичка транспорт