Remington CI5319

4 X Заштита за мазен блесок и помалку статички
Автоматското исклучување се исклучува по 60 минути
Брзо 30 секунди загревање
8 Поставки за температурата

Спецификација

4 X Заштита за мазен блесок и помалку статички
Автоматското исклучување се исклучува по 60 минути
Брзо 30 секунди загревање
8 Поставки за температурата