Quadro HD-141XL

Моќност 1200W

Категорија:

Спецификација

Моќност 1200W