MTD Smart 38E

• Моќност: 1400 W
• Должина на нож: 38 cm
• Тежина: 14 kg
• Капацитет на корпа: 40 l.
• Три нивоа на косење
• За тревна површина до 350 m2
• Производител: MTD
• ГАРАНЦИЈА: 2 години

Спецификација

• Моќност: 1400 W
• Должина на нож: 38 cm
• Тежина: 14 kg
• Капацитет на корпа: 40 l.
• Три нивоа на косење
• За тревна површина до 350 m2
• Производител: MTD
• ГАРАНЦИЈА: 2 години