MTD Smart 32E

• Моќност: 1000 W
• Должина на нож: 31 cm
• Тежина: 7,5 kg
• Капацитет на корпа: 27 l.
• Три нивоа на косење
• За тревна површина до 200 m2
• Производител: MTD
• ГАРАНЦИЈА: 2 години

Спецификација

• Моќност: 1000 W
• Должина на нож: 31 cm
• Тежина: 7,5 kg
• Капацитет на корпа: 27 l.
• Три нивоа на косење
• За тревна површина до 200 m2
• Производител: MTD
• ГАРАНЦИЈА: 2 години