MTD EK3818

Моќност: 1800 W

Должина на нож: 38 cm

Капацитет на корпа: 50 l.

Три нивоа на косење: 20-30-40-50-60-70 mm

За тревна површина до 500 m2

ГАРАНЦИЈА: 2 години

Спецификација

Моќност: 1800 W

Должина на нож: 38 cm

Капацитет на корпа: 50 l.

Три нивоа на косење: 20-30-40-50-60-70 mm

За тревна површина до 500 m2

ГАРАНЦИЈА: 2 години