MTD EK3212

Моќност: 1200 W
Должина на нож: 32 cm
Тежина: 8,4 kg
Капацитет на корпа: 30 l.
Три нивоа на косење: 20-40-60 mm
За тревна површина до 200 m2
ГАРАНЦИЈА: 2 години

Спецификација

Моќност: 1200 W
Должина на нож: 32 cm
Тежина: 8,4 kg
Капацитет на корпа: 30 l.
Три нивоа на косење: 20-40-60 mm
За тревна површина до 200 m2
ГАРАНЦИЈА: 2 години