Max HD-3306

Мoќнoст:1600W
Темпераурни нивоа:2
Копче за ладен воздух
Кука за закачување

Категорија:

Спецификација

Мoќнoст:1600W
Темпераурни нивоа:2
Копче за ладен воздух
Кука за закачување