Luxell LX 7021

Електрично решо со 2 горилници
1500 + 1000 W
Термостат
Емајлиран
Индикатор за Температура

Категорија:

Спецификација

Електрично решо со 2 горилници
1500 + 1000 W
Термостат
Емајлиран
Индикатор за Температура