Lial LIA-W12 плин

Проточен Бојлер на Плин
12 Литри во минута капацитет
24kWh моќност
LPG Плин
ODS System (Систем за контрола на кислород во воздух)
FFD System (Систем за одржување на пламен)
Piezzo упаљач
2 A батерии
Нема потреба од приклучок на струја
Регулација на притисок за ПЛИН и за ВОДА
LCD показател на температура

Категорија:

Спецификација

Проточен Бојлер на Плин
12 Литри во минута капацитет
24kWh моќност
LPG Плин
ODS System (Систем за контрола на кислород во воздух)
FFD System (Систем за одржување на пламен)
Piezzo упаљач
2 A батерии
Нема потреба од приклучок на струја
Регулација на притисок за ПЛИН и за ВОДА
LCD показател на температура