KUMTEL KO 102

2 Горилници на плин
Емајлиран
Емајлирани горилници
Посебни плински прекидачи
Можност за употреба со Природен гас

Категорија:

Спецификација

2 Горилници на плин
Емајлиран
Емајлирани горилници
Посебни плински прекидачи
Можност за употреба со Природен гас