Golden Media Mania 810

– Full HD DVB-T2 приемник
– Нова Ali Chip технологија
– Скенирање „на слепо“
– Full HD
– 1x USB 2.0 за MP3, JPEG Photo, надоградба на софтвер & WIFI
– HDMI 1.3 Излез
– LCN функција
– Scart излез
– Потрошувачка на енергија во мирување <0,5 W - Видео резолуции 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i - Zoom функција - Автоматско пребарување на канали

Спецификација

– Full HD DVB-T2 приемник
– Нова Ali Chip технологија
– Скенирање „на слепо“
– Full HD
– 1x USB 2.0 за MP3, JPEG Photo, надоградба на софтвер & WIFI
– HDMI 1.3 Излез
– LCN функција
– Scart излез
– Потрошувачка на енергија во мирување <0,5 W - Видео резолуции 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i - Zoom функција - Автоматско пребарување на канали