Dino 27

Капацитет: 27 kW
Димензии: 574 x 568 x 1237 mm
Пречник на димен отвор 80 mm
Загревање на простор 2 kW
Загревање на вода 25 kW
Вода во казан 32 l
Потрошувачка на пелети мин/макс:1,8 / 5,8 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:25,3 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 45 kg
Волумен на загревање:270 – 450 m3
Површина на загревање:104-173 m2
Тежина 193 кг

Спецификација

-Печка на пелет за етажно греење со современ дизајн
-обвивката изградена од квалитетен лим и заштитена со боја и лак отпорен на високи температури
-подобра затегнатост и целосна контрола на снабдувањето со воздух за согорување се постигнува со вградената гусана врата на ложиштето и целосно дихтување на капакот на резерварот
-контролираниот процес на согорување и прилагодување на работа на печката е овозможен преку квалитетот на пелетите и провевот во оџакот и дополнително вградените компоненти
-специјална сигурносна рачка на вратата на ложиштето
-големо, керамичко стакло на вратата на ложиштето отпорно на 700°C и видлив пламен кој допоплнително внесува топлина во Вашиот дом
-ложиштето создадено од специјален гус,а котелот од наменски котловски лим
-неделно програмирање на работатат на печката
-можност за работа на печката во 5 нивоа на моќност
-можност за управување со далечински управувач и Wi-Fi модул
-компонентите неопходни за функционирање на системот на греење се фабрички вградени во производот
-вградени сигурносни термостати
-системи за чистење кои дополнително го олеснуваат одржувањето на печката и овозможуваат веродостојно функционирање
-можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) и приклучување на систем за подно греење