Bosch PHS3651

Технички спецификации
Потрошувачка на енергија 16 W
Максималната температура на греењето е 185 ° C
Должина на кабелот за напојување 2 m

Спецификација

Технички спецификации
Потрошувачка на енергија 16 W
Максималната температура на греењето е 185 ° C
Должина на кабелот за напојување 2 m