Alfa Term 35

Капацитет:32 kW
Димензии на шпоретот 1100 x 600 x 850 mm
Димензии на рерна 460 x 440 x 260 mm
Пречник на димен отвор 160 mm
Загревање на простор 10 kW
Загревање на вода 22 kW
Вода во казан 32 l
Волумен на загревање 350-583 m3
Површина на загревање 135-224 m2
Тежина 211 kg

Спецификација

-шпорет создаден од гусани и лимени делови кои се заштитени со боја, лак и емајл отпорен на висиоки температури
-котелот изграден од специјален котловски лим
-приклучување на оџак:странично или одозгора
-можност за избор на “лев“ или “десен“ шпорет
-готвење на целата површина на челичната плотна
-специален клуч за отварање на вратата на ложиштето во случај на прегревање на ложиштето
-дополнителна сигурност – на шпоретот се вградени термометар кој ја мери температурата на водата во котелот и манометар кој го мери и покажува притисокот на водата во котелот
-подесувајќи го влезот на примарниот воздух во ложиштето со посебен регулатор автоматски се регулара температурата на водата во котелот, а со тоа и моменталната моќ на котелот
-подесувајќи го снабдувањето со секундарен воздух со помошна посебен регулатор се обезбедува поефикасно согорување
-со регулаторот за снабдување на терцијален воздух се подесува согорувањето на несогорените материи, се активира во случај на користење на јаглен како гориво -двојно стакло на вратата на рерната со вграден термостат
-двојно стакло на вратата на рерната со вграден термометар
-две положби на гусаната решетката во ложиштето за работа на шпоретот лето и зима
-специјален отвор за чистење на внатрешноста на шпоретот
-челична плоча за готвење, постои можност да се потргне плочата и темелно да се исчисти