Alfa S 140 55 R Antracit

Вкупен капацитет 8025 W
Димензии на шпорет 550 x 600 x 850 mm
Димензии на рерна 460 x 475 x 320 mm
Волумен на рерна 70 l
Тежина 50
Дупло стакло Да
Грил Да

Категорија:

Спецификација

Вкупен капацитет 8025 W
Димензии на шпорет 550 x 600 x 850 mm
Димензии на рерна 460 x 475 x 320 mm
Волумен на рерна 70 l
Тежина 50
Дупло стакло Да
Грил Да