Alfa Term 20 Pelet

Капацитет: 20 kW
Димензии: 1100 x 600 x 850 mm
Димензии на рерна 330 x 440 x 260 mm
Дупло стакло: Да
Пречник на димен отвор 80 mm
Затоплување со зрачење:5 kW
Затоплување на вода:15 kW
Количина на вода во котел:35 l
Потрошувачка на пелети мин/макс:1,32 / 4,75 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:20 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 30 kg
Волумен на загревање:275 – 350 m3
Површина на загревање:106-135 m2
Тежина 210 кг
Степен на искористеност:87 %
Енергетска ефикасност:A+

Спецификација

Капацитет: 20 kW
Димензии: 1100 x 600 x 850 mm
Димензии на рерна 330 x 440 x 260 mm
Дупло стакло: Да
Пречник на димен отвор 80 mm
Затоплување со зрачење:5 kW
Затоплување на вода:15 kW
Количина на вода во котел:35 l
Потрошувачка на пелети мин/макс:1,32 / 4,75 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:20 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 30 kg
Волумен на загревање:275 – 350 m3
Површина на загревање:106-135 m2
Тежина 210 кг
Степен на искористеност:87 %
Енергетска ефикасност:A+