Alfa Luca S

Капацитет: 8 kW
Димензии: 547 x 543 x 1025 mm
Пречник на димен отвор 80 mm
Потрошувачка на пелети мин/макс:0,63 / 1,95 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:29 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 20 kg
Волумен на загревање:133 m3
Површина на загревање:51 m2
Тежина 136 кг
Степен на искористеност:85 %
Енергетска класа:A+

Категорија:

Спецификација

Капацитет: 8 kW
Димензии: 547 x 543 x 1025 mm
Пречник на димен отвор 80 mm
Потрошувачка на пелети мин/макс:0,63 / 1,95 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:29 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 20 kg
Волумен на загревање:133 m3
Површина на загревање:51 m2
Тежина 136 кг
Степен на искористеност:85 %
Енергетска класа:A+