Grande 37

Капацитет: 37 kW
Димензии: 979 x 761 x 1400 mm
Пречник на димен отвор 80 mm
Загревање на вода 37 kW
Вода во казан 72 l
Потрошувачка на пелети мин/макс:2,45 / 8,27 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:69 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 170 kg
Волумен на загревање:617 m3
Површина на загревање:142-237 m2
Тежина 310 кг

Спецификација

-обвивката изградена од квалитетен лим и заштитена со боја и лак отпорен на високи температури
-челична врата на ложиштето
-котелот изграден од котловски лим
-термичка изолација на котелот со минерална волна
-во горниот дел на котелот под резерварот за пелет има простор за прирачните сретства за одржување на котелот
-за обезбедување на котролиран процес на согорување вградени се:
*исклушително напреден firmwire со огромен простор за подесување и прилагодување на различни конфигурации на грејните системи
*опционално поврзување на бафер, дополнителен резервар за пелет, сензор за нивото на пелетите
*управување со помошна на енкодер кој овозможува континуирано рамномерно дозирање на пелет што овозможува рамномерна работа
*најсовремен LCD Touch Panel
*опционално:далечинско управување по пат на СМС пораки и со помош на android и iOS апликации
-варијабилни параметри кои значително попрецизно ја регулираат работата на котелот