Dino 17

Капацитет: 17 kW
Димензии: 574 x 568 x 1237 mm
Пречник на димен отвор 80 mm
Загревање на простор 2 kW
Загревање на вода 15 kW
Вода во казан 32 l
Потрошувачка на пелети мин/макс:1,3 / 3,7 kg/h
Максимално време на работа со полн резервоар:34,6 h
Капацитет на резервоарот за пелет: 45 kg
Волумен на загревање:170 – 283 m3
Површина на загревање:65-109 m2
Тежина 193 кг

Спецификација

-обвивката изградена од квалитетен лим и заштитена со боја и лак отпорен на високи температури
-подобра затегнатост и целосна контрола на снабдувањето со воздух за согорување се постигнува со вградената гусана врата на ложиштето и целосно дихтување на капакот на резерварот
-контролираниот процес на согорување и прилагодување на работа на печката со квалитетот на пелетите и провевот во оџакот се обезбедуваат со вградените дополнителни компоненти
-специјална сигурносна рачка на вратата на ложиштето
-големо, керамичко стакло на вратата на ложиштето отпорно на 700°Cи видлив пламен кој допоплнително внесува топлина во Вашиот дом
-ложиштето создадено од специјален гус,а котелот од наменски котловски лим
-неделно програмирање на работатат на шпоретот
-можност за работа на печката во 5нивоа на моќност
-можност за управување со далечински управувач
-компонентите неопходни за функционирање на системот на греење се фабрички вградени во производот
-вградени сигурносени термостати
-системи за чистење кои дополнително го олеснуваат одржувањето на печката и овозможуваат веродостојно функционирање
-можност за загревање на санитарна вода (во бојлер) и приклучување на систем за подно греење