Adler AD 8122

Капацитет на мерење 150 кг;
Градирање d=100g;
Подлога напаревна од 6мм калено сигурносно стакло;
Голем ЛЦД екран;
Автоматско поставување на нула;
Автоматско икслучување;
Индикатор за ниско ниво на батерија;
Индикатор за преоптеретување;
Елегантен дизајн;

Категорија:

Спецификација

Капацитет на мерење 150 кг;
Градирање d=100g;
Подлога напаревна од 6мм калено сигурносно стакло;
Голем ЛЦД екран;
Автоматско поставување на нула;
Автоматско икслучување;
Индикатор за ниско ниво на батерија;
Индикатор за преоптеретување;
Елегантен дизајн;